lunes, 25 de noviembre de 2013

ACTA DA ASAMBLEA ORDINARIA DA ANPA SAN CRISTÓBAL

Reunidos ás 16.15 horas da tarde en 1ª convocatoria, e 16.30h. en 2ª, do día 19 de Novembro de 2013, no CEIP Wenceslao Fernández Flórez, iniciouse a Asemblea Xeral Ordinaria da Anpa San Cristóbal.
Presiden a mesma J. Ángel Cabaleiro (presidente), Fátima Anllo (vicepresidenta), Laura Vilas (secretaria), Aurora Miguelez (Tesoureira), Antonio Fernández (vogal) e Sabela Pita (vogal).
Asistiron un total de 33 persoas
Coa seguinte ORDE DO DÍA:

 1. Balance de contas do curso 2012-2013: Presentáronse copias ós asistentes do resumo das entradas e saídas que foron realizadas ó longo do curso pasado, dándolle ó s asistentes as explicacións pertinentes dos movementos realizados, segundo as dúbidas que foron xurdindo durante a súa lectura (Ver folla adxunta “Balance 2012-2013”).
 2. Resumo de actividades da Anpa no curso pasado: Explicáronse algunhas das actividades que se foron facendo por parte da asociación, ó longo do curso, para que os asistentes tiveran una idea de cales foron parte dos obxectivos que se cumpliron i en que se invirte o tempo dos voluntarios, e os cartos de todos os socios.
  - Comedor: Cambio de empresa, Reforma do Oficce e das estancias de comedor e desratización do mesmo...
  - Consultas e reclamacións varias á Policía local.
  - Festa de Nadal: chocolatada, contacontos, obradoiros diversos, donacións de alimentos á organizacións benéficas...
  - Recollida de tapóns plásticos con fins benéficos.
  - Demostracións de deportes alternativos (Team Graíño, Defensa persoal...).
  - Colaboración no Mercadillo solidario do centro.
  - Despedida de 6º curso E.P. (reunións coas familias, participación na festa de despedida, recordos dos alumnos...).
  - Entrega de reclamacións diversas no Concello (arranxo chan dos patios, aparcabicicletas, tellado edificio E.Infantil...).
  - Colaboración de familias voluntarias: arranxo mobiliario pertencente á Anpa, donación estanterías, participación nas festas...
  - Banco de libros (recollida i entrega de libros de E. P. donados polas familias).
  - Tramitación de actividades extraescolares (contratación de novas empresas e xestión da documentación requerida).
 3. Xunta directiva, necesiade de voluntarios para participar como membros da mesma: Explicáronse as razóns polas que era necesario aumentar os membros da directiva, posto que a cantidade de traballo que xenera, e a voluntariedade do mesmo, implican unha entrega ás veces complicada, para tentar conseguir cumplir tódalas necesidades da asociación.
  Varias nais asistentes, despois de consultar dúbidas, ofrecéronse voluntarias para formar parte de directiva.
 4. Información posibles novas acrividades extraescolares: Informóuselle ós asistentes a existencia de varias empresas interesadas en impartir clases no noso centro, e que tipo de actividades ofertan.
 5. Ideas Festa de Nadal: Solicitámoslle ás nais e pais presentes, que aportaran propostas para realizar a festa de este curso.
 6. Familias de 6º E. P, organización despedida fin de curso: Ofertamos a colaboración da Anpa para facer de vínculo entre ambas clases, aportando ideas e outro tipo de axudas para realizar a despedida das nenas e nenos que rematan este curso no noso centro.
 7. Banco de roupa: Presentamos a idea de unha nai, para preparar un espazo no colexio, onde as familias poidan donar e/ou intercambiar roupa usada dos seus fillos e fillas. Pedimos axuda de máis persoas colaboradoras para levar a cabo este proxecto.
 8. Seguro escolar: Retomamos o tema, explicándolle de novo ás persoas asitentes, a demanda por parte de algunhas familias, de contratar un seguro sanitario. Para iso, faría flata presentar presupostos, decidir o máis axeitado, e que houbese un mínimo de familias interesadas, para así poder acadar unha cota anual asequible.
 9. Rogos e preguntas: Neste último apartado, houbo unha nai que se mostrou interesada en que nos informásemos sobre a posibilidade de impartir obradoiros de lingua de signos, ou ben que o propio centro conseguise que a Agrupación de Xordos de Galicia ensinase ás nosas crianzas unhas nocións básicas da mesma.
  Tamén se falou de retomar a Horta urbán, para o que se houbese algún pai ou nai interesado en colaborar co centro, puidese sair adiante en horario escolar.
  Por outra banda, animamos ás persoas asistentes, en que participasen connosco en preparar obradoiros de calqueira temática interesante para os nenos e nenas e/ou as familias, de xeito voluntario.
  Sen máis temas a tratar, deuse por rematada a asamblea ás 17.30h.

No hay comentarios:

Publicar un comentario