jueves, 30 de mayo de 2013

Acta Asamblea Extraordinaria de socios Anpa San Cristóbal 27-05-13


Reunidos ás 16.10h. en primeira convocatoria, e ás 16.40 horas en segunda, da tarde do día 27 de Maio de 2013, no CEIP Wenceslao Fernández Flórez, iniciouse a Asemblea Xeral Extraordinaria da Anpa San Cristóbal.
Presiden a mesma Fátima Anllo (vicepresidenta), Aurora Miguelez (secretaria), Laura Vilas (vogal), Susana Manteiga (vogal), Jorge Puga (vogal), Carmen Rodríguez (vogal), J.Ángel Cabaleiro (vogal) e Sabela Pita (vogal). O total de asistentes á xunta é de 39 persoas.Coa seguinte ORDE DO DÍA:
 1. Lectura da Acta da asamblea anterior: procedeuse a ler, a modo recordatorio, a acta da derradeira asamblea, do día 15 de Abril.

 2. Dimisión da Presidenta da Xunta Directiva: Montserrat Galera, ata agora Presidenta da asociación, presentou con data 17 de Abril, unha carta de dimisión do seu cargo, que foi lida nesta reunión, motivada polo que ela explicou como actitude inadecuada, e falta de respeto á súa persoa e ó resto da xunta directiva, sufrida durante as últimas datas, por parte de algunhas persoas que forman parte da comunidade de nais e pais do noso centro.
  Ante este punto, os representantes da xunta directiva, lembrámoslle de novo ás familias asistentes, cales son as funcións dos membros da asociación, así como que é unha labor totalmente voluntaria, coa fin de colaborar e participar activamente na mellora da educación ós nosos fillos e fillas.

 3. Seguro escolar: Explicóuselle ós presentes, que fomos informados por parte da Concellería de Educación, de que aínda que os centros constan con un Seguro de Responsabilidade Civil, dende que existe en este país a asistencia sanitaria gratuíta, segundo reflexan as normas xurídicas, o ensino obrigatorio non ten seguro escolar (ata 2º de E.S.O) , porque según nos explicaron, calquer neno ou nena accidentado ten dereito a ser atendido, xa que a asistencia sanitaria é gratuíta.
  Ante a falta de cobertura da Seguridade Social por exemplo, por rotura de dentes ou de gafas, decidimos informar ás familias para que decidan se desexan contratar, para o vindeiro curso, por medio da Anpa, unha póliza privada, que de algún xeito cubra os déficits da asitencia pública.
  Como a resposta das familias asitentes foi aprobatoria, solicitamos a todos aqueles que teñan interés, que colaboren buscando presupostos de diferentes compañías de seguros, para ter ideas para o comezo do curso 2013-2014 e dese xeito tomar unha decisión nesas datas.
  Inicialmente o que interesaría sería un seguro que cubrise os horarios completos do colexio (de 7.30 a 18h.)

 4. Comedor Escolar:
  Dos 150 nenos e nenas que asitiron o curso pasado a comedor, un total de 87 renunciaron a solicitar a parte correspondente da Subvención de Comedores da Xunta de Galicia para asociacións de nais e pais.
  O total dos cartos ós que renunciaron as familias, foi de 2864 € , que sumado a 273 € dos que dispón a conta da asociación (de cartos da mesma orixe, pero do curso 2010-11, que non foron recollidos por algunhas familias nas datas establecidas o curso pasado) suma 3137 €.
  Presentáronse as diferentes propostas de varias empresas para a reforma do oficce, antes as que os asistentes, por unanimidade, aprobaron aceptar un mobiliario de Aceiro inoxidable da empresa Talleres San Benito.
  Como a cantidade total dos cartos dos que se dispón, non chegan para o pago da obra, acordóuse que se informaría ó resto das familias do centro, para solicitarlles que colaboren mediante donacións para lograr acadar o necesario.
  Para eso, achegaráse esta información mediante os medios habituais (circulares, carteis, redes sociais...). As donacións terán que ser ingresadas na conta de La Caixa, para evitar incidencias ó manexar os cartos, e facilitar a contabilidade.
  Por outra banda, se fose necesario, para esta fin, serán invertidos un máximo de 500 € da conta da asociación.
  No caso de que finalmente os cartos acadados non sexan suficientes para pagar o presuposto elexido, aceptaráse o seguinte en prezo, da empresa IKEA, que ten revestimento en Aceiro, aínda que os mobles son de material laminado.
  Houbo persoas asistentes, que mostraron o seu desacordo en que non houbese xeito de “obrigar” ás familias dos nenos e nenas que asisten ó comedora, a pagar unha cota con esta fin.
  Estas mesmas, falaron da posibilidade de buscar mais información da que nos deu a Federación de Anpas, co obxectivo de confirmar se realmente a Subvención da Xunta non se pode utilizar para realizar a reforma necesaria, porque non confían en que verdadeiramente haxa que abonarlla ás familias, xa que saben que en outros centros escolares se fixo deste outro xeito. Esto era o que inicialmente a dirección da Anpa pretendía facer, porque dende FEDAPAs ó pedir información ó respecto, nos deran a entender que sí, pero cando recibiron queixas por parte de varias nais afectadas, nos indicaron o contrario, motivo polo que se fixo a asamblea na que soamente se convocou ás familias de nenos e nenas asistentes o pasado curso a comedor.

 5. Horta ecolóxica e Aparca-bicicletas: Foron ideas que xurdiron de algúns pais, polo que se propuxeron no Consello Escolar, e ámbalas dúas se aprobaron.
  A horta será un proxecto educativo con algúns dos mestres e mestras do centro, polo que solicitamos ás familias que estean interesadas en participar de algunha maneira (con información, material, tempo libre...) que se poñan en contacto con nós.
  O aparca-bicicletas foi aprobado polo Concello, así que agardamos que para o curso que ven estea instalado en algún lugar á entrada do colexio.

 6. Festa de Fin de Curso: Explicouse que será unha festa para nenos e nenas coas súas familias, o día 21 de Xuño pola tarde. Serán enviadas circulares para informar do prazo de inscripción e a cota a pagar.
  Tamén se falou da idea de facer, á par das actividades que faga a empresa contratada, un taller de realización de Ramos de San Xoán, pero para iso necesitariamos de persoas que colaborasen aportando herbas a víspera da celebración.

 7. Banco de libros: Debido á aprobación da nova Lei de Educación, para o vindeiro curso continuarán contando cos mesmos libros que en este, polo que as familias que o desexen, na última semán de curso, cando poidan dispoñer deles, poderán entregalos na oficia da Anpa, e os días 25 e 26 de Xuño, pasaremos a facer entrega, de algún xeito protocolizado, dos libros que se demanden.
  Os libros que poden ser reutilizados son os dos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria (os dos cursos anteriores están escritos, e non sirven para esta fin).
 1. Banco de roupa: Unha nai propuxo a idea de crear un banco de roupa, para efectuar a recollida de roupa usada i en bo estado, que xa non lles sirva ás crianzas, e que dese xeito, as familias poidan facer intercambio da mesma, para reutilizala.
  Queda pendiente de confirmar se hai mais persoas voluntarias para participar en este proxecto, e de buscar un espacio para xestionalo.

 2. Actividades extraescolares: Salvo algunha nova imprevista, para o curso que ven, continuaremos ofertando as mesmas clases fóra do horario escolar, e ademais, durante o mes de Setembro, ofertaremos presentacións de diferentes propostas de varias empresas que teñen interés en impartir actividades distintas ás xa existentes, para ver se existe interés por parte das familias en que algunha delas poida levarse a cabo no noso centro.
  Tamén se falou da posibilidade de contratar un monitor/a para o coidado das crianzas de E.Infantil, no caso de que asistan a Comedor, e non teñan clases ata as 17h.(xa que non poden quedar na Biblioteca). Sería pagado polo grupo de familias interesadas.

 3. Suxerencias e preguntas: Unha das nais presentes, preguntou se podiamos valorar a contratación de un servicio de autobuses de transporte escolar para os vindeiros cursos.
  A raíz deste tema xurdíu a proposta de estudiar a iniciativa de Ruta Segura implantada no CEIP Concepción Arenal.
Sen mais temas a tratar, deuse por rematada a asamblea ás 17.45h.


Firmado:
Vicepresidenta         SecretariaNo hay comentarios:

Publicar un comentario